Перерегистрация переселенцев - Юридическая фирма "Legal Service Center" Донецк

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Информація стосовно реєстрації жителів Донбасу, переміщених із зон АТО, на місцях переселення, поновлення документів (якщо були втрачені), державної реєстрації фізичної особи - підприємця (04.08.2014 р.)

1. У разі, якщо переселенець бажає зареєструватися як фізична особа - підприємець, щоб забезпечувати себе доходом, самостійно сплачувати податки державі, яким чином він може зробити це на місці поселення, адже державна реєстрація за діючим законом відбувається за місцем реєстрації /прописки? Чи передбачено якісь зміни у законодавстві щодо цього питання у звязку з подіями на Донечинні та Луганщині?

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, проводиться в порядку, встановленому статтями 42 - 44 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію).

Відповідно до частини першої статті 42 Закону про реєстрацію для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, повинна особисто або через уповноважену особу подати державному реєстратору відповідний пакет документів за місцем проживання.

Однією з підстав, за наявності яких державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, є подання документів за неналежним місцем проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця (частина шоста статті 42 Закону про реєстрацію).

Згідно із частиною четвертою цієї статті якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.

Відповідно до статті 1 Закону про реєстрацію місце проживання фізичної особи – житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою.

Статтею 2 Закону України від 11.12.2003 р. N 1382 "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (далі - Закон N 1382) встановлено, що громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом.

Відповідно до статті 6 Закону N 1382 громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

Реєстрація - це внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції.

Згідно із статтею 3 Закону N 1382 документи, до яких вносяться відомості про місце проживання/місце перебування особи є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні.

Крім того, за вимогою особи органом міграційної служби може бути видана довідка про реєстрацію місця проживання/місця перебування, яка підтверджує реєстрацію місця її проживання/місця перебування.

Ураховуючи викладене вище, фізична особа, яка змінила місце проживання/перебування з території Донецької або Луганської областей на іншу адміністративно-територіальну одиницю України, може звернутися з документом, що підтверджує даний факт зміни місця проживання/перебування до державного реєстратора відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

2. Чи може громадянин за відновленими документами реєструвати СПД?

Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" не встановлено заборони щодо державної реєстрації підприємницької діяльності фізичною особою за її відновленими документами.

3. Як відновити документи, якщо людина терміново залишала зону АТО і втратила свідоцтво про народження дитини тощо? Куди звертатись? Як багато часу піде на виправлення?

Реалізація прав у сфері державної реєстрації актів цивільного стану осіб, які вимушено залишили місця проживання внаслідок обставин, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, нормативно урегульована.

Так, вимушені переселенці можуть звертатися з заявами щодо державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання до відділів державної реєстрації актів цивільного стану за місцем фактичного проживання або перебування.

При зверненні до відділів державної реєстрації актів цивільного стану на підтвердження фактів державної реєстрації актів цивільного стану можна отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які видаються незалежно від місця реєстрації акту цивільного стану і проживання особи.

У разі якщо неможливо витребувати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану у зв’язку зі зберіганням актових записів цивільного стану на території АТО, актовий запис цивільного стану може бути поновлено у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання (перебування) особи.

Терміни отримання документів у зв’язку з поновленням актового запису цивільного стану залежать від необхідності витребування відомостей, необхідних для зазначення в актовому записі цивільного стану, що поновлюється, від компетентних органів іноземних держав. У цьому випадку термін становитиме до трьох місяців.

  • Оформление украинского свидетельства о смерти без выезда

  • Получение дубликатов документов в РАГСе (о рождении, разводе, смерти, вытяги из реестра)

Статьи